ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಪೂರ್ಣಯೋಗ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ - ಆಧಾರಶುದ್ಧಿ ಮಹರ್ಶಿ ಅರವಿಂದ ಘೋಷ್ ಬಿ. ಡಿ. ಅಕ್ಕಿ Osmania 1938 Internet archive logo
ಭಕ್ತಿವಿಜಯ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಕರ್ಪೂರ ರಾಮಚಂದ್ರ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ಕರ್ಪೂರ Osmania 1955 Internet archive logo
ಪ್ರಕರಣ ಸಂಪುಟ ೧ (ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರವರ ಗ್ರಂಥಗಳು) ಸಚ್ಛಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಲಯ Osmania 1949 Internet archive logo
ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರರೇ ದ್ವಯಾಧಿಕಾರಃ ಸಿ.ಎಂ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಸಿ.ಎಂ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ Osmania 1949 Internet archive logo
ನಾರದೀಯಪುರಾಣ ಭಾಗ 10 ಉತ್ತಂಗಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಹಾಳಬಾವಿ Osmania 1950 Internet archive logo
ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಬುರ್ಲಿ ಬಿಂದುಮಾಧವ ಬಾಳಾಚಾರ್ಯ ಗುರಾಚಾರ್ಯ ಅವಧಾನಿ Osmania 1939 Internet archive logo
ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರೇ ಸಿದ್ದೋಪಾಯ ಶೋಧನಾಧಿಕಾರ: ೨೩ ಸಿ.ಎಂ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಸಿ.ಎಂ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ Osmania 1936 Internet archive logo
ಸಮರ್ಪ್೦ದ-೧ ಅರವಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾಲಾಮಂಡಲ ಶ್ರೀ ನಾಡಿಗೇರ ಲಕ್ಷಣರಾಯರು, ಮಾತಾಮಂಡಲ Osmania 1950 Internet archive logo