ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಚರಕ - ಸಂಹಿತೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸ್ಥಾನ ಭಾಗ ೩ ವಾಗ್ಭಟ (ಅನುವಾದ ಆದ್ಯ ಅನಂತಾಚಾರ್ಯ) ಆದ್ಯ ಅನಂತಾಚಾರ್ಯ osmania 1951
ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯ ಭಾಗ 1 ವಾಗ್ಭಟ (ಅನುವಾದ ಆದ್ಯ ಅನಂತಾಚಾರ್ಯ) ಆರ್ಯವೈದ್ಯ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ osmania 1940
ಚರಕ ಸಂಹಿತೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸ್ಥಾನ - ಭಾಗ ೨ ಆದ್ಯ ಅನಂತಾಚಾರ್ಯರು ಆದ್ಯ ಅನಂತಾಚಾರ್ಯರು osmania 1950
ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ‍ ಡಾ|| ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಎನ್. ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ಟ್ ಮಡ್ರಾಸ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ osmania 1950
ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಯು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಯು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ osmania 1940/02/15
ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಎ. ಶೇಷಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ osmania 1936/02/17
ಕಾಮದ ಗುಟ್ಟು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾಯಚೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ osmania 1945/02/17
ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನ.ಭದ್ರಯ್ಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬುಕ್ ಡಿಪೋ osmania 1949/02/17