ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ದಿವ್ಯೌಷಧಿ (ಪೂರ್ವಾರ್ಧ) ಬುರ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ಸೇವಾಕುಟಿ ಪ್ರಕಾಶನ Osmania 1955 Internet archive logo
ಮಾಧವನಿದಾನ ಪಟ್ಣಗೆರೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜವಳಿ ರಘುಪತಿರಾವ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ Osmania 1929 Internet archive logo
ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಯು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಯು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ Osmania 1940 Internet archive logo