ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಮಧುರಚೆನ್ನ ಮನೋಹರ ಗ್ರ೦ಥಮಾಲೆ Osmania 1934 Internet archive logo
ಗಂಡುಗಲಿ ಕುಮಾರರಾಮ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಮಿಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿ Osmania 1939 Internet archive logo
ಅಶೋಕ ಮೌರ್ಯ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮಂದಿರ Osmania 1935 Internet archive logo
ಕುಸುಮಾಂಜಲಿ ಸುಬೋಧ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ - ೧೮ ಎಂ. ರಾಮರಾವ್ ಸುಬೋಧ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ Osmania 1931 Internet archive logo
ಭಾರತದ ವೀರ ರಮಣಿಯರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಾಡಿಗ ಗೀತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ Osmania 1955 Internet archive logo
ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹನುಮಂತ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1923 Internet archive logo
೬೩ ಶಿವಶರಣರ ಕಥೆಗಳು ಜೀವನ ಎನ್. ಸಿಟಿ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ Osmania 1950 Internet archive logo
ಶೂರ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಬಿ. ಕಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಲ್ಲನಗೌಡ Osmania 1937 Internet archive logo