ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಮುದ್ದಣ ಕವಿ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಶ್ವಮೇದಂ ಎಂ. ಎ. ರಾಜಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ಯ ಆಜಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ Osmania 1927 Internet archive logo
ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶೇಶಾಚಲ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ Osmania 1925 Internet archive logo
ಖಗೋಳ ಪುರಾಣ ವಾಸು ಪ್ರಭಾತ ಸಾಹಿತ್ಯ Osmania 1946 Internet archive logo
ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗುರುವರ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಥಮಾವೃತ್ತಿ ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮುದ್ರಣಾಲಯ Osmania 1924 Internet archive logo
ಚೀನಾ ದೇಶದ ಗಾಂಧಿ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಶಾಕ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂಟಪ Osmania 1945 Internet archive logo
ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಿ. ಈಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಕಾಶನ Osmania 1955 Internet archive logo
ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀರರತ್ನಗಳು ವೆಂಕಟೇಶ ಭೀಮರಾವ್ ಆಲೂರ ರಾಮರಾವ್ ಹುಕ್ಕೇರಿಕರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ Osmania 1930 Internet archive logo
ಇರಾನಿನ ವೀರರು ಭಾರತೀಸುತ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಕಾಶನ Osmania 1954 Internet archive logo