ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಉಪದೇಶಸಾಹಸ್ರಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು (ಅನುವಾದ ವೈ. ಸುಬ್ಬರಾವ್) ಗರಡಿ ದೊ. ರಾಚಪ್ಪ Osmania 1932 Internet archive logo
ಆದಿಪುರಾಣಂ ಎಡತೊರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ Osmania 1946 Internet archive logo
ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಭಾಗ ೧ ಎಂ. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಎಂ. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ Osmania 1950 Internet archive logo
ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರೇ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಚರಮಶ್ಲೋಕಾಧಿಕಾರಃ ಸಿ.ಎಂ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಸಿ.ಎಂ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ Osmania 1953 Internet archive logo
ಶ್ರೀಮದ್ರಾಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರ ಸಿ.ಎಂ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಸಿ.ಎಂ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ Osmania 1955 Internet archive logo
ಸ್ತವಕುಸುಮಾಂಜಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ Osmania 1955 Internet archive logo
ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರೇ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ಶೋಧನಾಧಿಕಾರಃ ಸಿ.ಎಂ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಸಿ.ಎಂ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ Osmania 1938 Internet archive logo
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ರೂಪರೇಷೆ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ, ಗೋಕರ್ಣ ಮಿಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿ Osmania 1942 Internet archive logo