ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದ (ಪೂರ್ವಾರ್ಥ) ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭವಾನಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ Osmania 1955 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದ (ಉತ್ತರಾರ್ಧ) ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭವಾನಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ Osmania 1954 Internet archive logo
ಶ್ರೀಮರುಲಳ ಸಿದ್ಧಾಂಕ ಪಂಡಿತ ಕವಲಿ ಚೆನ್ನಬಸವಪ್ಪ ಪಂಡಿತ ಕವಲಿ ಚೆನ್ನಬಸವಪ್ಪ Osmania 1949 Internet archive logo
ದಶಭಕ್ತಿ ಮಿರ್ಜಿ ಅಣ್ಣಾರಾಯ ಶಾಂತಿ ಸೇವಾಸದನ ಸೇಡಬಾಳ Osmania 1947 Internet archive logo
ವೇದಾಂತದ ಒಳದಾರಿ ಸ.ಪ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಾರಾಯಣರಾಯರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಂಕರೆಪ್ಪ Osmania 1939 Internet archive logo
ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆದಿದೇವಾನಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ Osmania 1951 Internet archive logo
ಈಶ್ವರಾನುರಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭವಾನಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ Osmania 1950 Internet archive logo
ದಾಸಭೋಧ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಮಹಾರಾಜ ವೆಂಕಟೇಶ ಗಣೇಶ ಗೋವೇಕರ Osmania 1933 Internet archive logo