ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ವೇದಾಂತ ರೂಪರೇಖೆ ಹೊಸಕೆರೆ ಚಿದಂಬರಯ್ಯ ಎಸ್. ಸಿ. ಹೊಸಳಿ Osmania 1945 Internet archive logo
ಮಾನಸ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು ಎಂ.ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ವಿನಾಯಕ ಪ್ರಕಟನಾಲಯ Osmania 1930 Internet archive logo
ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರದ ಗತಿಚಿನ್ತನಾಧಿಕಾರಃ ಸಿ.ಎಂ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಸಿ.ಎಂ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ Osmania 1935 Internet archive logo
ಅರವಿಂದ ದರ್ಶನ ಜೋಶಿ ಆರ್.ಕೆ ಶಿವಾನಂದ ಮಂದಿರ Osmania 1951 Internet archive logo
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ವಚನಸುಧೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭವಾನಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ Osmania 1950 Internet archive logo
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಬೆಳಕು ಹೊಸಕೆರೆ ಚಿದಂಬರಯ್ಯ ಎಸ್. ಎಸ್. ಎನ್. ಬುಕ್ ಡಿಪೊ Osmania 1937 Internet archive logo
‍ಮಾಧ್ವ ಸಿದ್ದಾಂತಸಾರ: ‍ಅನುವಾದಕರು ‍ಎ. ಎಸ್. ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ‍ಶ್ರೀ ಮಾಧ್ವ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಾಶನ Dli 1950 Internet archive logo
ರಹಸ್ಯ ಶಿಖಾಮಣಿ ಎ. ಅನಂತ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ‍ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶನ Dli 1924 Internet archive logo