ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಕೊಲಂಬೊ ಇಂದ ಆಲ್ಮೋರಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ Osmania 1953 Internet archive logo
ಕರ್ಮಯೂಗ ರಂಗನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ದಿವಾಕರ ರಂಗನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ದಿವಾಕರ Osmania 1935 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶಾಮೃತ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಂಭವಾನಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ Osmania 1951 Internet archive logo
ವಿದುರನೀತಿ ಮತ್ತು ನಾರದನೀತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾವಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾವಂತ Osmania 1910 Internet archive logo
ಜೀವಾತ್ಮ ಪಂ.ಗಂಗಾಪ್ರಸಾದಜೀ ಉಪಾದ್ಯಾಯ ಸು. ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ Osmania 1951 Internet archive logo
ಪತ್ರಮಾಲೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ Osmania 1950 Internet archive logo
ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಬಿ. ಕುಪ್ಪುಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು Osmania 1950 Internet archive logo
ಜ್ನಾನೋಪಾಸನೆ ನಾ. ಬನಹಟ್ಟಿ ಬಾಳಾಚಾರ್ಯ ಗುರಾಚಾರ್ಯ ಅವಧಾನಿ Osmania 1941 Internet archive logo