ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಯು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಯು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ Osmania 1940 Internet archive logo
ಚರಕ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಬಿ. ರಾಮರಾವ್ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮಂದಿರ Osmania 1930 Internet archive logo
ಶರೀರ ಶಿಕ್ಷೆ ಜೆ. ಬಾಪಟ್ ಜೆ. ಬಾಪಟ್ Osmania 1940 Internet archive logo
ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ದ. ಕೃ. ಭಾರದ್ವಾಜ ಪ್ರೇಮ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ತುಂಗಭದ್ರಾ Dli 1945 Internet archive logo
ಆಯುರ್ವೇದಸಾರ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಿ ಎ ಬಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಮಂಗಳೂರು Dli 1940 Internet archive logo
ಚರಕ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಎಚ್. ರಾಮ್‍ರಾವ್ ಖಾದಿ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು Dli 1925 Internet archive logo
ಚರಕ ಸಂಹಿತೆ ಭಾಗ ೨ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ Dli 1955 Internet archive logo
ಚರಕ ಸಂಹಿತೆ ಭಾಗ ೩ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ Dli 1929 Internet archive logo