ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಜ್ವರ ಪ್ರಭಾಕರ ಬಾಲಾಜಿ ಓಗಲೆ ಆನಂದವನ Dli 1950 Internet archive logo
ಕಾಮದ ಗುಟ್ಟು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ತಾರಾನಾಥ Dli 1945 Internet archive logo
ಮಾಧವನಿದಾನ ಪಟ್ಟಿಗೆರೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ರಘುಪತಿ ರಾವ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ Dli 1952 Internet archive logo
ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಎ. ಶೇಷಯ್ಯಂಗಾರ್ ಎ. ಶೇಷಯ್ಯಂಗಾರ್ Dli 1932 Internet archive logo