ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತತ್ವದೀಪಿಕಾ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮಹಾದೇವ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆರ್ ಎನ್ ಹಬ್ಬು Dli 1924 Internet archive logo
ದಿವ್ಯೌಷಧಿ ‍ಬುರ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ‍ಆಯುರ್ವೇದ ಸೇವಾಕುಟ ಪ್ರಕಾಶನ Dli 1955 Internet archive logo
ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಯು. ರಾಘುವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಯು. ರಾಘುವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ Dli 1933 Internet archive logo
ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ ೨ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ Dli 1927 Internet archive logo
ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ ೩ ಪಾನ್ಯಂ ಸುಂದರಶರ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ Dli 1950 Internet archive logo
ಹಳ್ಳಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಎನ್. ಬಿ. ನಾಡಗೀರ ಎನ್. ಬಿ. ನಾಡಗೀರ Dli 1952 Internet archive logo
‍ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಗಳು ‍ಶಂಭು ಶಂಭು ಭಟ್ಟ ‍‍ಶಂಭು ಶಂಭು ಭಟ್ಟ Dli 1898 Internet archive logo
ಜೀವನ ರಸಾಯನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಡಾ. ಗೋಪಾಳ ಸದಾಶಿವ ಪಳಸುಲೆ ಡಾ. ಗೋಪಾಳ ಸದಾಶಿವ ಪಳಸುಲೆ Dli 1944 Internet archive logo