ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ
ಕಮಲಕುಮಾರಿ ಎಂ. ಎನ್. ಕಾಮತ್ ಎಂ. ಎನ್. ಕಾಮತ್ osmania 1918
ಕಟ್ಟೆಪುರಾಣ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂಡಲ osmania 1933
ಜಾರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಹರ್ಷ ಪ್ರಕಟಣಾಲಯ osmania 1952
ಮಹಿರಾವಣನ ಕಾಳಗ ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ osmania 1912/02/17
ಲೇಖ್ಯಬೋಧಿನಿ ವೇ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ವೇ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ osmania 1919
ಹೀಗಾಗಬೇಕೇ? ಪಾ. ಸೀತಾದೇವಿ ಪಾ. ಸೀತಾದೇವಿ osmania 1929
ಮಕ್ಕಳ ಮಾತು ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಘ osmania 1953
ನಮ್ಮ ಕವಿತೆಗಳು ಮಿತ್ರಮಂಡಲಿ ಮಿತ್ರಮಂಡಲಿ osmania 1939