ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಗೋಕುಲ ನಿರ್ಗಮನ ಪು.ತಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಕಾವ್ಯಾಲಯ Osmania 1945 Internet archive logo
ನಮ್ಮ ಕವಿತೆಗಳು ಮಿತ್ರಮಂಡಲಿ ಮಿತ್ರಮಂಡಲಿ Osmania 1939 Internet archive logo
ಭಾರತ ಶಕ್ತಿ ವೆಂಕಣ್ಣ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಲೇಖಕರ ಸಂಘ Osmania 1943 Internet archive logo
ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಟಿ. ಎಸ್. ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ತ. ಸು. ಶಾಮರಾಯ Osmania 1948 Internet archive logo
ಉನ್ಮಾದಿನಿ ಬಿ. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿ. ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ Osmania 1918 Internet archive logo
ಕೊಲೆಯ ಕೈ ಎಚ್ಚಾರ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ Osmania 1955 Internet archive logo
ಪೂರ್ವರಂಗ ಮಧುರಚೆನ್ನ ಶೇಷೋ ಗೋವಿಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ Osmania 1932 Internet archive logo
ಕಟ್ಟೆಪುರಾಣ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂಡಲ Osmania 1933 Internet archive logo