ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಮಗಳಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಪಣಂಬೂರು ಯೋಗೀಶರಾಯರು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಘಾಣೇಕರ, ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ Osmania 1948 Internet archive logo
ವಡ್ಡಾರಾದನ ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಹೆಚ್. ಎಂ. ಶಂಕರನಾರಾಯಣರಾವ್ Osmania 1955 Internet archive logo
ಅಮೃತಮತಿ ವರದರಾಜ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಘಾಣೇಕರ, ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ Osmania 1952 Internet archive logo
ಸಮತಾವಾದ ಎಮಿಲ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಜನತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ Osmania 1945 Internet archive logo
ಅಭಿನವ ಪಂಪ ಲೇಖನ ಸಂಗ್ರಹ ಡಿ.ಪಿ. ಪತ್ರಾವಳಿ Osmania 1934 Internet archive logo
ಭಾಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖನಗಳು ತ. ಸು. ಶಾಮರಾಯ ತ. ಸು. ಶಾಮರಾಯ Osmania 1951 Internet archive logo
ನಾಡಿಗೇರರ ನಗೆಬರಹಗಳು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ನಾಡಿಗೇರ ಶಾರದ ಪ್ರಕಟನಾಲಯ Osmania 1951 Internet archive logo
ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಹಾಸ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂದಾಡೆ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಂಗಾರ್ ಕಂದಾಡೆ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಂಗಾರ್ Osmania 1940 Internet archive logo