ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ವಿ.ಎಂ. ಇನಾಂದಾರ್ ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ Osmania 1951 Internet archive logo
ಕಂಕಣ ಚೋರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1950 Internet archive logo
ಹಂಸಾ ಭಿ.ಪ. ಕಾಳೆ ಭಿ. ಪ. ಕಾಳೆ Osmania 1937 Internet archive logo
ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮ ಯ. ಗು. ಕುಲಕರ್ಣಿ Osmania 1936 Internet archive logo
ಶಾಕುಂತಲ ನಾ.ಸೀ. ಫಡಕೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ Osmania 1952 Internet archive logo
ಹೊಲ ಮನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾಟೀಲ ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಗ್ರಂಥಮಾಲ Osmania 1954 Internet archive logo
ಕುರುಡು ಚಕ್ರ ಸೇವ ನಮಿರಾಜಮಲ್ಲ ಜನತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ Osmania 1954 Internet archive logo
ಮಹಿರಾವಣನ ಕಾಳಗ ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ Osmania 1912 Internet archive logo