ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯ ಭಾರವಿ ಮಹಾಕವಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1950 Internet archive logo
ಜೀವನದಾನ ನಾರಾಯಣ ಹುಲಗಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಮುದ್ರಣ Osmania 1955 Internet archive logo
ಸರಸ - ವಿರಸ ಸುವಿಕಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸುವಿಕಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಿತಿ Osmania 1950 Internet archive logo
ಕಲಾವಿದನ ತ್ಯಾಗ ಇತರ ಕಥೆಗಳು ಕೆ.ವಿ. ಜಗನ್ನಾಥನ್ ಸತ್ಯಶೋಧನ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮ೦ದಿರ Osmania 1943 Internet archive logo
ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ ಸಂಪುಟ ೧ ಡೇನಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಂಡರ್ಸನ್ ವೆಸಲೆಯನ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್ Osmania 1921 Internet archive logo
ಕಿಚ್ಚು ಬಿ. ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಆದರ್ಶ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟನಾ ಮಂದಿರ Osmania 1940 Internet archive logo
ಸಮುದ್ರದಾಚೆಯಿಂದ ವಿ. ಕೃ. ಗೋಕಾಕ ಜಿ.ಬಿ. ಜೋಶಿ Osmania 1938 Internet archive logo
ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಎನ್. ಕಸ್ತೂರಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ Osmania 1939 Internet archive logo