ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1936 Internet archive logo
ನನ್ನಗತಿ ಭಿ.ಪ. ಕಾಳೆ ಯ. ಗು. ಕುಲಕರ್ಣಿ Osmania 1941 Internet archive logo
ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂಡಲ Osmania 1928 Internet archive logo
ಆನಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮೂಗೂರು ಹನುಮಂತಾಚಾರ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1930 Internet archive logo
ಸುಭದ್ರೆ ಬಿ. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹೆಚ್. ಎನ್. ರಾವ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ Osmania 1919 Internet archive logo
ಪುರುಷಾವತಾರ ತ.ರಾ.ಸು (ತಳುಕಿನ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್) ಹಿಂದ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶನ Osmania 1951 Internet archive logo
ಬಾನು ಬೆಳಗಿತು ತ್ರಿವೇಣಿ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ Osmania 1952 Internet archive logo
ತಿಲೋತ್ತಮೆ ವೆಂಕಟೇಶ ತಿರಕೊ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗಳಗನಾಥ ವೆಂಕಟೇಶ ತಿರಕೊ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗಳಗನಾಥ Osmania 1920 Internet archive logo