ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಎರಡು ಧೃವ ಭಾಗ ೧ ವಿ.ಎಂ. ಇನಾಂದಾರ್ ಮನೋಹರ ಗ್ರ೦ಥಮಾಲೆ Osmania 1937 Internet archive logo
ರಾಕಾಚ೦ದ್ರ ಅಥವಾ ಸೇಡು ಕೆ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಭಿ. ಪ. ಕಾಳೆ Osmania 1931 Internet archive logo
ಕರ್ಣರಸಾಯನಂ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟ ಕೆ.ವಿ ಏನ್. ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟ Osmania 1953 Internet archive logo
ಬೆಳಕು ಕೆ.ಬಿ. ಸೀತಾರಾಮ ದೊರೆಬಲ್ಲಾಳ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪುರಾಣಿಕ Osmania 1938 Internet archive logo
ನೌಕಾಘಾತ ಹೆಚ್. ವಿ. ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಾಲಯ Osmania 1954 Internet archive logo
ನಂಜಕವಿಯ ಕಪೋತ ವಾಕ್ಯಂ ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ Osmania 1912 Internet archive logo
ದಿಗ್ವಿಜಯ ಪ್ರಕರಣ (ಸಂಧಿಗಳು ೨,೩,೪) ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ Osmania 1918 Internet archive logo
ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸುಧೆ ರಂಗನಾಥ ರಾಮಚಂದ್ರ ದಿವಾಕರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ Osmania 1938 Internet archive logo