ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ನೇಮಿಚಂದ್ರನ ನೇಮಿನಾಥ ಪುರಾಣ ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮಂ. ಆ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ Osmania 1914 Internet archive logo
ಖಾದಿ ದರ್ಶನ ರಾ. ವೆ. ವಡವಿ ಕೆ.ಎ.ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ Osmania 1942 Internet archive logo
ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1935 Internet archive logo
ಲೇಖ್ಯಬೋಧಿನಿ ವೇ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ವೇ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯ Osmania 1919 Internet archive logo
ಕುಂತಲೇಶ್ವರ ದೇಸಾಯಿ ಪಾಂಡುರಂಗರಾಯರು ವಸಂತ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1943 Internet archive logo
ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ - ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಜೀವನಕಾಲ ವಿಚಾರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ Osmania 1930 Internet archive logo
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1950 Internet archive logo
ಭವಭೂತಿ ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕರ್ಣಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ Osmania 1954 Internet archive logo