ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ರತ್ನನ ಪದಗಳು ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮಂದಿರ Osmania 1945 Internet archive logo
ಭಾರತ ತೀರ್ಥ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು Osmania 1952 Internet archive logo
ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ ೯೮ - ನಡೆವಳಿ ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ Osmania 1921 Internet archive logo
ರಘುವಂಶ ಸಾರ ಒಂದನೇಯ ಭಾಗ ಸಿ. ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಸಿ. ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ Osmania 1951 Internet archive logo
ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಅ. ನ. ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ Osmania 1945 Internet archive logo
ತಿಂಮನ ತಲೆ ಬೀಚಿ ತಿಂಮ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲಾ Osmania 1950 Internet archive logo
ಹೊಂದೊವಲ ಹಂಬಲು ಕೆ. ಬಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾರದಾ ಪ್ರಕಟನಾಲಯ Osmania 1933 Internet archive logo
ಜೋಕಾಲಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಲತಿಬಾಯಿ ಬೇಡೇಕರ್ ಉಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ Osmania 1951 Internet archive logo