ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಜೀವನ ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ Osmania 1939 Internet archive logo
ಕನ್ಯಾಸೆರೆ ಉಷಾದೇವಿ ಉಷಾದೇವಿ Osmania 1955 Internet archive logo
ಪುರುಷಾರ್ಥ ಶ್ರೀರಂಗ ಲಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ Osmania 1947 Internet archive logo
ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬ ಪುನರ್ದರ್ಶನ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಸಿದ್ದವನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ Osmania 1944 Internet archive logo
ಬಾಳಿನ ಗುಟ್ಟು ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಕನ್ನಡ ಸರಸ್ವತಿ ಭಂಡಾರ Osmania 1950 Internet archive logo
ಸ್ವಲ್ಪ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗ ರಂಗ-ಮಂಗ ಪ್ರಕಾಶನ Osmania 1944 Internet archive logo
ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕನ ವಚನಗಳು ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟ ಹಿತಚಿಂತಕ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ Osmania 1931 Internet archive logo
ಕಾದಂಬರಿ ಪಂಡಿತ ಚೆ. ಎ. ಕವಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1955 Internet archive logo