ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಆಳಿದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸಿ. ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಸಿ. ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ Osmania 1941 Internet archive logo
ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚರಿತೆ ಸಂಪುಟ ೩ (೧೮ ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ೧೯ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ) ರಾ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ರಾ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ Osmania 1929 Internet archive logo
ಶ್ರೀಮದ್ರಾ೦ಘವೆ೦ದ್ರ ಗುರುಕಥಾಮ್ರುತ ಭೀಮಾಚಾರ್ಯ ವಡವಿ ಭೀಮಾಚಾರ್ಯ ವಡವಿ Osmania 1930 Internet archive logo
ನನ್ನ ಹಿಮಾಲಯ ಯಾತ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಸಾವಿ ಸು. ಶಿ. ದೇಸಾಯಿ Osmania 1932 Internet archive logo
ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳ ಆಗಮನ ಭಿ.ಪ. ಕಾಳೆ ಶೇಶಚಲ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ Osmania 1920 Internet archive logo
ಜೊಸೆಫ್ ಮ್ಯಾಝಿನಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಶಿವರಾವ ದೇಸಾಯಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಶಿವರಾವ ದೇಸಾಯಿ Osmania 1922 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಗುರುಚರಿತ್ರೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕೇಶವ ರಂಗಾಪುರ ಸರಸ್ವತಿ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ Osmania 1955 Internet archive logo
ಬಾಪು ರಂಗನಾಥ ದಿವಾಕರ ರಂ.ರಾ. ದಿವಾಕರ Osmania 1941 Internet archive logo