ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಜೀವಾಜಿ ಭೀಮಾಜಿ ಹುಲಿಕವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ Osmania 1922 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಮನ್ವಧ್ವಮತೋದ್ಧಾರಕರಾದ ಶ್ರೀ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರು ಎಂ. ರಾಮರಾವ್ ಸುಬೋಧ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ Osmania 1932 Internet archive logo
ರಾಜಶ್ರೀ ಪರುಶುರಾಮರಾವ್ ಭಾವೂಸಾಹೇಬ ಪಟವರ್ಧನ ಬಿ.ಎ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬಿ.ಎ. ಕುಲಕರ್ಣಿ Osmania 1915 Internet archive logo
ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಮೋ.ಕ. ಗಾಂಧಿ ಗಾಂಧೀ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ Osmania 1955 Internet archive logo
ಹಳ್ಳಿಯ ಮಹಾತ್ಮ ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಗುಣಕಿ Osmania 1951 Internet archive logo
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವ ಚರಿತ್ರೆ ೬ ಡಾ. ಎಂ.ಎಚ್.ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ Osmania 1953 Internet archive logo
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚರಿತೆ ಟಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ಎಂ. ಎಸ್. ರಾವ್ ಕಂಪನಿ Osmania 1919 Internet archive logo
ಕುಸುಮಾಂಜಲಿ ಸುಭೊಧ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ ೧೨೯ - ಜಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೆರ್ಪೆರ್ಸ ಎಂ. ರಾಮರಾವ್ ಸುಬೋಧ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ Osmania 1932 Internet archive logo