ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಸೋಮಾನಾಥಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಕಾವ್ಯಮಾಲೆ Osmania 1951 Internet archive logo
ಹರಿಹರನು ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಶರಣರು ಟಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ Osmania 1955 Internet archive logo
ಭಾರತ ದರ್ಶನ ಸಂ. ವಾ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಕಾವ್ಯಾಲಯ Osmania 1947 Internet archive logo
ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚರಿತೆ ರಾ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ರಾ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ Osmania 1924 Internet archive logo
ವೈಷ್ಣವ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ ರಘೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥರು ಯು.ಡಿ.ಎಲ್ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ ತಿರುಪತಿ Dli Internet archive logo