ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ ವಿಜಯ ಕಲ್ಲೋ ಗಣೇಶ ವಿಜಾಪುರಕರ್ ಭಿ. ಪ. ಕಾಳೆ Osmania 1928 Internet archive logo
ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಆತ್ಮಕಥೆ ಸಂಪುಟ ಸಂಪುಟ Osmania 1950 Internet archive logo
ನೆನಪು ಕಹಿಯಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾ ಹತೀಸಿಂಗ್ ಕೆ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ Osmania 1949 Internet archive logo
ಮಹಾದೇವ ಗೋವಿಂದ ರಾನಡೆ ಕೂಡಲಿ ಚಿದಂಬರಂ ಕಾವ್ಯಾಲಯ Osmania 1955 Internet archive logo
ರಷ್ಯಾದೇಶದ ಸಾಧು ಶಿರೋಮಣಿ ಮಹಾತ್ಮ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್ ಎಂ. ರಾಮರಾವ್ ಸುಬೋಧ ಪ್ರಕಟನಾಲಯ Osmania 1932 Internet archive logo
ತರುಣ ತುರ್ಕಾಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಕಮಾಲ ಪಾಶ ವಿಲಾಸಿ ಬಾಳಾಚಾರ್ಯ ಗುರಾಚಾರ್ಯ ಅವಧಾನಿ Osmania 1938 Internet archive logo
ಎಚ್ಚತ್ತ ಆಗ್ನೇಯ ಏಶಿಯ ಎಂ. ಹರಿದಾಸ ವಿಶ್ವಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆ Osmania 1942 Internet archive logo
ಆಧುನಿಕ ಚೀನಾ ಎನ್. ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಪ್ರಚಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ Osmania 1945 Internet archive logo