ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಾತ್ಮೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನರಸಿಂಹ ಕಾಟೋಟಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1953 Internet archive logo
ಶ್ರೀಬಸವಣ್ಣನವರು ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ Osmania 1942 Internet archive logo
ಶಾಲಾ ಭಾರತವರ್ಷ ಅಥವಾ ಹಿಂದುಸ್ತಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಆವೃತ್ತಿ ೨ ನರಸಿಂಹ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮೋಡಕ ಆರ್. ಆರ್. ಕಮಲಾಪುರ Osmania 1939 Internet archive logo
ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ನಾ.ಪಾಂ. ಮೋಡಕ ಆರ್. ಆರ್. ಕಮಲಾಪುರ Osmania 1933 Internet archive logo
ಕವಿ-ವಿನಾಯಕ ನೆಗಳೂರು ರಂಗನಾಥ ಪರಾಗ ಪ್ರಕಾಶನ Osmania 1955 Internet archive logo
ಭಾರತಿಯ ಐತಿಹಾಸ ಪ್ರವೇಶಿಕ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ ಕಂದಾಡೆ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಂಗಾರ್ ಸತ್ಯಶೋಧನ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮ೦ದಿರ Osmania 1934 Internet archive logo
ದೀಪಮಾಲೆ ಸಿದ್ಧವನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ ಸಿದ್ದವನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ Osmania 1943 Internet archive logo
ಜೀರ್ಣವಿಜಯನಗರಾದರ್ಶನಂ ಕೆ.ರಾಮಸ್ವಾಮಯ್ಯಂಗಾರ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1916 Internet archive logo