ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ Osmania 1955 Internet archive logo
ಏಷಿಯಾಖಂಡದ ಜಾಗೃತಿ ಎಂ. ಎ. ದೊರಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಆಲೂರ ವೆಂಕಟರಾಯರು Osmania 1933 Internet archive logo
ಟಿಲಕ ಕಥಾಮೃತಸಾರ (ಲೋಕಮಾನ್ಯರ ಜೀವನರಹಸ್ಯ) ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಮಂಡಲ ದ.ರಾ.ಕುಲಕರ್ಣಿ Osmania 1931 Internet archive logo
ಭಾರತರತ್ನ ಜವಾಹಿರ ಕೈವಾರ ರಾಜಾರಾವ್ ಕೈವಾರ ರಾಜಾರಾವ್ Osmania 1955 Internet archive logo
ಮುಂದುವರಿದ ಜಪಾನು ಕೆ.ಎಲ್. ನಂಜಪ್ಪ ಬಾಳಾಚಾರ್ಯ ಗುರಾಚಾರ್ಯ ಅವಧಾನಿ Osmania 1939 Internet archive logo
ಯದು, ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ ವಂಶಾವಳಿ ಮುಂಡಾಜೆ ಅನಂತಭಟ್ಟ ಗೋರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುದ್ರಣಾಲಯ, ಉಡುಪಿ Osmania 1929 Internet archive logo
ಉತ್ತರ ಹರಿಶ್ಚ೦ದ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಹರಿಶ್ಚ೦ದ್ರ ಹರಿಶ್ಚ೦ದ್ರ Osmania 1950 Internet archive logo
ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣ Osmania 1933 Internet archive logo