ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಭಕ್ತ ಶಿಕಾಮಣಿ ದಾಮಾಜಿಪಂತ ಜಿ.ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೈ ಅಲೈಡ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್ Osmania 1936 Internet archive logo
ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಶ್ರೀ ವಾಣಿ ಪ್ರಕಾಶನ Osmania 1955 Internet archive logo
ತೆಲಿಮಾಕಸ್ಸನ ಸಾಹಸ ಚರಿತ್ರೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಎಂ. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಎಂ. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ Osmania 1920 Internet archive logo
ಭರತನ ಬಂಧುಪ್ರೇಮ ಹೊಸಕೆರೆ ಚಿದಂಬರಯ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1948 Internet archive logo
ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ! ಕೆ. ಶ್ರೀಕಂಠ ಭಾಲಚಂದ್ರ ಘಾಣೇಕರ Osmania 1950 Internet archive logo
ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸುಗಂಧ ವೆಂಕಟೇಶ ತಿರಕೋ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗಳಗನಾಥ ವೆಂಕಟೇಶ ತಿರಕೋ ಕುಲಕರ್ಣಿ Osmania 1938 Internet archive logo
ಚಮತ್ಕಾರ ಚಿ೦ತಾಮಣಿ ಕಥೆ ದೊಡ್ಡಬೆಲೆ ನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಚ್. ಎನ್. ರಾವ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ Osmania 1910 Internet archive logo
ಅಲ್ಲಾಹೋ ಅಕ್ಬರ ಗೋಪಾಲ ನಾರಾಯಣ ಕರಜಗಿ ಯ. ಗು. ಕುಲಕರ್ಣಿ Osmania 1931 Internet archive logo