ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಮೊನ್ನ ವನ್ನ ಎಸ್.ಜಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ Osmania 1952 Internet archive logo
ಲೋಭಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ Osmania 1938 Internet archive logo
ರಾಗಿಣಿ ಭಾರತೀಪ್ರಿಯ ಶಾರದಾ ಪ್ರಕಟನಾಲಯ Osmania 1954 Internet archive logo
ಆದರ್ಶದ ಆಡಂಬರ ಟಿ. ಸುನಂದಮ್ಮ ವಿಜಯ ಸಾಹಿತ್ಯ Osmania 1952 Internet archive logo
ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಬೇತಾಳ ೨ ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ನರಹರಿಶರ್ಮ ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಗ್ರಂಥಮಾಲ Osmania 1931 Internet archive logo
ಸಾಧನ ಕುಟೀರ ಭಾರತೀಸುತ ಯ.ಗು. ಕುಲಕರ್ಣಿ Osmania 1940 Internet archive logo
ಕ್ರಾಂತಿ ಗರುಡ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಗರುಡ ಸದಾಶಿವರಾವ್ Osmania 1941 Internet archive logo
ಪ್ರೇಮ ಮಂದಿರ ಭೀಮಾಜಿ ಜೀವಾಜಿ ಹುಲಿಕವಿ ಭೀಮಾಜಿ ಜೀವಾಜಿ ಹುಲಿಕವಿ Osmania 1900 Internet archive logo