ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ದೌಲತ್ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ ಎಂ. ಸೀತಾರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಂ. ಸೀತಾರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ Osmania 1937 Internet archive logo
ಸಂಕಲನ ಶಾರದಾ ಶಾರದಾ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1950 Internet archive logo
ಪತಿ ನವಗಿರಿನಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ Osmania 1949 Internet archive logo
ಸಣ್ಣಕತೆಗಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1931 Internet archive logo
ಬಾಲವಾ‍‍‍ಙ್ಮಯ ಕೊರಡ್ಕಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಪ್ರಕಟನಾ ಸಮಿತಿ Osmania 1936 Internet archive logo
ತಿನಿಸು ಕೆ. ಬಿ. ಸೀತಾರಾಮ ಧೊರೆಬಲ್ಲಾಳ ಕೆ. ಬಿ. ಸೀತಾರಾಮ ಧೊರೆಬಲ್ಲಾಳ Osmania 1938 Internet archive logo
ಲಿಂಗಮ್ಮನ ವಚನಗಳು ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿ ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ Osmania 1929 Internet archive logo
ಶೋಭ ರತ್ನಾಕರ (ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಗ) ಪ. ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಭು ಪ. ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಭು Osmania 1931 Internet archive logo