ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
೨೭ ಘಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಛಾಯಾ ಪ್ರಕಟನಾಲಯ Osmania 1944 Internet archive logo
ದಿವ್ಯಸುಂದರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕುಸುಮ ಬೂದಿಹಾಳಮಠ ಬಸವಾರ್ಯ ಬೂದಪ್ಪಯ್ಯ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂಡಲ Osmania 1919 Internet archive logo
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ೮ ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ Osmania 1939 Internet archive logo
ರಕ್ತ ಡಿ. ಶಾಮಣ್ಣ ಪ್ರಚಾಚಾರ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೆಸ್ Osmania 1941 Internet archive logo
ತೆಲುಗು ಚಾಟುಪದ್ಯಗಳು ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ Osmania 1942 Internet archive logo
ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಉಮಾದೇವಿ ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು Osmania 1954 Internet archive logo
ಮಾಲತೀ - ಮಾಧವ ಭವಭೂತಿ ಮಹಾಕವಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1950 Internet archive logo
ಮನೋರಮಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ಕರ್ಪೂರ ರಾಮಚಂದ್ರ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ಕರ್ಪೂರ Osmania 1927 Internet archive logo