ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಶ್ರೀಕಾಂತ (ತೃತೀಯ ಭಾಗ) ಡಿ. ಶರಚ್ಚಂದ್ರ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮನೋರಂಜನ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಮಿತಿ Osmania 1944 Internet archive logo
ಅಬಲಾ ರಾ.ಭೀ.ಮನಸಬ್ದಾರ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮಂದಿರ Osmania 1946 Internet archive logo
ಭಾಗ್ಯಳ ಮದುವೆ ಎಂ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ವಿನೋದಿನಿ ಪ್ರಕಟನಾಲಯ Osmania 1955 Internet archive logo
ಶಿಶುದೈತ್ಯ ತ.ರಾ.ಸು (ತಳುಕಿನ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್) ವಿಶಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ್ Osmania 1952 Internet archive logo
ನವವಿಧಾನ ಶರಶ್ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ Osmania 1945 Internet archive logo
ಬಾಳುರಿ ಅಥವಾ ಜೀವನಜ್ವಾಲೆ ರಂಗನಾಥ ಶ್ರೀ ಮುಗಳಿ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮಂದಿರ Osmania 1934 Internet archive logo
ಕೋಲಾರ ನಾಡೂ - ಕಥೆಗಳೂ ಮು. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮಂದಿರ Osmania 1936 Internet archive logo
ಶ್ಯಾಮನ ತಾಯಿ ಸಾನೆ ಗುರೂಜಿ (ಅನುವಾದಕರು ಭಾಲಚಂದ್ರ ಘಾಣೇಕರ) ಭಾಲಚಂದ್ರ ಘಾಣೇಕರ Osmania 1954 Internet archive logo