ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಮುರಿದ ಮದುವೆ ಜಿ. ವೆಂಕಟಯ್ಯ ತಳುಕಿನ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ Osmania 1953 Internet archive logo
ಹಳ್ಳಿಯ ಸಮಾಜ ಆರ್.ವ್ಯಾಸರಾವ್ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಮಿತಿ Osmania 1937 Internet archive logo
ರೋಹಿಣಿ ಬಾಲಶಶಿ ಆರ್. ಎನ್. ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ Osmania 1945 Internet archive logo
ಭಾಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖನಗಳು ಸಂಪುಟ ೨ ಎ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ Osmania 1949 Internet archive logo
ಸೆರೆಮನೆಯ ಶೂರ ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ ಬುರ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿ Osmania 1947 Internet archive logo
ಅನಾದಿ - ಅನಂತ ಶ್ರೀರಂಗ ಶ್ರೀರಂಗ ಸಾರಸ್ವತ ಪ್ರಕಾಶನ Osmania 1955 Internet archive logo
ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ವಿಜಯ ಹೆಚ್. ಎಂ. ಶಂಕರನಾರಾಯಣರಾವ್ ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ Osmania 1947 Internet archive logo
ಆಸ್ತಿಕ ಸಾನೆ ಗುರೂಜಿ ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿ ಚಾವಡಿ Osmania 1952 Internet archive logo