ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತ ಭಾಗ ೧೪ ಎಚ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ Osmania 1952 Internet archive logo
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ ೨೦ ಎಚ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ Osmania 1953 Internet archive logo
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತ ಭಾಗ ೨೬ ಎಚ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ Osmania 1954 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಭಗವದೀತಾತ್ಪರ್ಯ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1953 Internet archive logo
ಶ್ರೀಮದ್‍ಭಗವದ್ಗೀತಾಯಾಂ ಅಷ್ಟಾದಶೋಧ್ಯಾಯ: ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1950 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ ಸಂಚಿಕೆ ೬ ಭಾಗ ೨ ಸಿ.ರಾ. ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಮಾಧವ ಮುನಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ Osmania 1952 Internet archive logo
ಶೈವಸುಧಾರ್ಣವ ವೆಂಕಟೇಶ ತಿರಕೋ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗಳಗನಾಥ ವೆಂಕಟೇಶ ತಿರಕೋ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗಳಗನಾಥ Osmania 1923 Internet archive logo
ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯಾ ಸಂಪುಟ ೨ ಯಳ್ಳಂಬಳಸೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ Osmania 1947 Internet archive logo