ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತ ಭಾಗ ೨೨ ಎಚ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ Osmania 1954 Internet archive logo
ಋಗ್ವೇದ ಸ೦ಹಿತ ಭಾಗ ೨೮ ಎಚ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ Osmania 1955 Internet archive logo
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತ ಭಾಗ ೧೫ ಎಚ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ Osmania 1952 Internet archive logo
ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ ಭಾಗ ೭ ಎಚ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂದಿರ Osmania 1949 Internet archive logo
ಶ್ರೀಮತ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೂ, ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಪವೂ, ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕವು ಸಿ.ಎಂ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಸಿ.ಎಂ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ Osmania 1952 Internet archive logo
ಕರ್ನಾಟ ಭಾರತ ಪ್ರಾರಂಭವು ಪಿ. ಆರ್. ಕರಿಬಸವಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಿ.ಎ.ಕೋದಂಡರಾಮ ಬುಕ್ ಡಿಪೋ Osmania 1950 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರ ಮಹಾಪುರಾಣಂ ಒಂದನೆಯ ಭಾಗ ಚಾಮರಾಜನಗರ ವೆಂಕಟರಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1944 Internet archive logo
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವು ದಶಮಸ್ಕಂದ ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ಅಳಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯ ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಂಪನಿ Osmania 1955 Internet archive logo