ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಭಾರತ ಸಾಧ್ವೀಮಣಿಮಂಜರಿ ಎಸ್. ವರದರಾಜ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಎಸ್. ವರದರಾಜ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ Osmania 1924 Internet archive logo
ಹಣತೆ ಪು. ತಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1955 Internet archive logo
ಕರ್ನಾಟಕ ಗುರು ಕಥಾಕಲ್ಪತರು - ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ Osmania 1924 Internet archive logo
ಪಾರ್ವತೀದೇವಿ ಎಂ. ರಾಮರಾವ್ ಸುಬೋಧ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ Osmania 1931 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಂಕರಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಡೆ Osmania 1936 Internet archive logo
ಕೈಲಾಸಂ ಅ. ನ. ಕೃಷ್ಣರಾಯ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪ್ರಕಟನ ಮಂದಿರ Osmania 1947 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತೆ ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ Osmania 1955 Internet archive logo
ಕುಸುಮಾಂಜಲಿ ಸುಬೋಧ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ - ೧೩ ಎಂ. ರಾಮರಾವ್ ಸುಬೋಧ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ Osmania 1929 Internet archive logo