ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಯುಗಪ್ರವರ್ತಕ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಜೀವನ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ Osmania 1944 Internet archive logo
ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ ವೆಂಕಟೇಶ ತಿರಕೋ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಗಳಗನಾಥ ಯೆಲ್ಲೊ ಗೊಡ್ಡು ಕುಲಕರಣಿ Osmania 1915 Internet archive logo
ರಂಗವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರ Osmania 1937 Internet archive logo
ಭಾರತದ ಮಹಾಪುರುಷರು ಆರ್ಯಾಂಬ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಪ್ರಕಾಶ ಸಾಹಿತ್ಯ Osmania 1925 Internet archive logo
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಿ. ಶ್ರೀ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪುಸ್ತಕ ಭಾಂಡಾರ Osmania 1951 Internet archive logo
ನವನಾಥ ಭಕ್ತಿಸಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನರಸಿಂಹ ಆಲಗೂರ ರಾಮಚಂದ್ರ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ಕರ್ಪೂರ Osmania 1925 Internet archive logo
ಸುಭೋಧ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ ೮ ಎಂ. ರಾಮರಾವ್ ಸುಬೋಧ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ Osmania 1926 Internet archive logo
ಚೆನ್ನ ಬಸವೇಶವಿಜಯಂ ಎನ್. ಆರ್. ಕರಿಬಸವಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎನ್. ಆರ್. ಕರಿಬಸವಶಾಸ್ತ್ರಿ Osmania 1913 Internet archive logo