ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮಂದಿರ Osmania 1936 Internet archive logo
ಆದಯ್ಯನ ವಚನಗಳು ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ Osmania 1931 Internet archive logo
ಭಾಸ ಮಹಾಕವಿ ಸಿ. ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಸಿ. ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ Osmania 1937 Internet archive logo
ರೋಮನ್ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆ ಎಸ್‌ ಶ್ರೀಕಂಠಶಾಸ್ತ್ರೀ ಎಚ್. ಎನ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣರಾವ Osmania 1949 Internet archive logo
ನಾ ಕಂಡ ಕಲಾವಿದರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಂ ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ ತಳುಕಿನ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ Osmania 1955 Internet archive logo
ಅರ್ಥ ವಿಚಾರ ಮೋ.ಕ. ಗಾಂಧಿ ಗಾಂಧೀ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ Osmania 1955 Internet archive logo
ಬಾಗಿನ ಎಸ್. ವಿ. ರಂಗಣ್ಣ ಮಹಾರಾಜಾ ಕಾಲೇಜು Osmania 1954 Internet archive logo
ಮಕ್ಕಳ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ Osmania 1938 Internet archive logo