ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಗೀತಾಸಾರೋದ್ಧಾರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಟಿಟಿಡಿ ತಿರುಪತಿ Dli 1923 Internet archive logo
‍ಗೀತಾ ದರ್ಶನ ಭಾಗ ೧ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರು, ಅನುವಾದರಕರು: ಅಗರಂ ವೆಂಕಟರಾಮ ಪಂಡಿತರು, ಎ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ಎ. ವೆಂಕಟರಾಂ ‍ಸಾರಸ ವಿಹಾರ Dli 1947 Internet archive logo
ಹರಿದಾಸರು ಹೊಗಳಿ ಹಾಡಿದ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ‍ಸಂಪಾದಕರು: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾವನೂರ ಶ್ರೀ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶನ Dli 1921 Internet archive logo
ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಗಳೆಗಳ ಸಾಹಿ‍ತ್ಯಕ‍‍ ಅಧ್ಯಯನ ಕೆ. ಪಿ. ಮಹದೇವಯ್ಯ ಅಭಿರುಚಿ ಪ್ರಕಾಶನ Dli 1948 Internet archive logo
ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕೆ. ಪಿ. ಮಹದೇವಯ್ಯ ‍ಅಭಿರುಚಿ ಪ್ರಕಾಶನ Dli 1933 Internet archive logo
ಹವ್ಯಕರ ಶೋಭಾನೆಗಳು ಟಿ. ಕೇಶವ ಭಟ್ ಚಿರಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ Dli 1942 Internet archive logo
ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಜನವರಿ ೧೯೮೪ ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಟಿ. ಟಿ. ಡಿ. ತಿರುಪತಿ Dli 1924 Internet archive logo
ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಜುಲೈ ೧೯೮೪ ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ‍ಯು.ಡಿ.ಎಲ್ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ ತಿರುಪತಿ Dli 1943 Internet archive logo