ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಬಾಲ ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಎನ್ ಕೆ ಹೆಗಡೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುದ್ರಣಾಲಯ Dli 1950 Internet archive logo
ಚಂದ್ರಿಕ ಭಾರತಿ ರಮಣಾಚಾರಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಟಿಟಿಡಿ ತಿರುಪತಿ Dli 1904 Internet archive logo
ಸಿವಿಲ್ ಸೂಟ್ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮ Dli 1930 Internet archive logo
ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೮೪ ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಯು.ಡಿ.ಎಲ್ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ ತಿರುಪತಿ Dli 1937 Internet archive logo
ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಐಯ್ಯಂಗಾರ್ ‍ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಐಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ Dli 1915 Internet archive logo
ದಾಸಾಂಜಲಿ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಟಿಟಿಡಿ ತಿರುಪತಿ Dli 1928 Internet archive logo
ಸಪ್ತಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯೮೪ ಕೆ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ‍ಟಿ. ಟಿ. ಡಿ Dli 1935 Internet archive logo
ಗೀತಾ ಸಾರೋದ್ಧಾರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ಯು.ಡಿ.ಎಲ್ ಟಿ.ಟಿ.ಡಿ ತಿರುಪತಿ Dli 1952 Internet archive logo