ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಶ್ರೀಮತೀ ಪರಿಣಯ ನಾಟಕಂ ಬಿ. ರಾಮರಾವ್ ಬಿ. ರಾಮರಾವ್ Osmania 1918 Internet archive logo
ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಮೇಲೆ ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೀಮನಿ ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ Osmania 1951 Internet archive logo
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಜೀವನಂ ಎಂ. ಎ. ರಾಜಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಜಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ Osmania 1896 Internet archive logo
ಸನ್ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ Osmania 1955 Internet archive logo
ಶೇಷರಾಮಾಯಣಂ ಸೋಸಲೆ ಅಯ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ Osmania 1901 Internet archive logo
ಮರ್ಯಾದೆ ಮಹಲು ಅಶ್ವತ್ಥ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಪ್ರಕಾಶನ ಸಮಿತಿ Osmania 1951 Internet archive logo
ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು ಸುಬೋಧ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ Osmania 1925 Internet archive logo
ಕಟುಕರೋಹಿಣಿ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಪಡುಕೋಣೆ ವಸಂತ ಪುಷ್ಪ ಮಾಲೆ Osmania 1929 Internet archive logo