ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ದಾಸರ ಪದ ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪಿ. ಗುರುರಾವ್ Osmania 1927 Internet archive logo
ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಮಿರ್ಜಿ ಅಣ್ಣಾರಾಯರು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಘಾಣೀಕರ Osmania 1948 Internet archive logo
ಮದನ ತಿಲಕಂ ಚಂದ್ರರಾಜ ಕವಿ ಕನ್ನಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ Osmania 1953 Internet archive logo
ಮಹಾತ್ಮರ ಮರಣ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಹಿಂದ್ ಕಿತಾಬ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ Osmania 1948 Internet archive logo
ತೆಲಿಮಾಕಸ್ಸನ ಸಾಹಸ ಚರಿತ್ರೆ ಭಾಗ ೧ ಎಂ. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಎಂ. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ Osmania 1913 Internet archive logo
ದೇವ ಕವಿಯ ಮರುಳಸಿದ್ಧ ಕಾವ್ಯ ಅ. ನ. ಕೃಷ್ಣರಾಯ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪ್ರಕಟನ ಮಂದಿರ Osmania 1950 Internet archive logo
ಶಾಸನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಚಯ ಎ.ಎಂ. ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ Osmania 1955 Internet archive logo
ಚೋರಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪ್ರಥಮಖಂಡ ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ Osmania 1914 Internet archive logo