ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಹಣ ಪ್ರಪಂಚ ವಿ.ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ Osmania 1937 Internet archive logo
ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾಕುಳಶೈವರ ಇತಿಹಾಸ ಎಸ್. ಎಸ್. ಮಾಳವಾಡ ಎಸ್. ಎಸ್. ಮಾಳವಾಡ Osmania 1955 Internet archive logo
ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿಪರ್ವ ಬೆಳ್ಳಾವೆ ನರಹರಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಿ.ಟಿ.ಐ. ಬುಕ್ ಡಿಪೋ Osmania 1951 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಹಾಲಾಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಎಸ್. ಸೀತಾರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1946 Internet archive logo
ಶ್ರೀಸಾಂಭಪುರಾಣಂ ಭಾಗ ೧ ಎಚ್. ಗಂಗಾಧರಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೆಚ್. ಗಂಗಾಧರಶಾಸ್ತ್ರಿ Osmania 1947 Internet archive logo
ಭಾರತೀಯ ಪೌರನೀತಿಯ ಕೈಪಿಡಿ ಭಾಗ ೧,೨ ಕಂದಾಡೆ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಂಗಾರ್ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣಾ ಮಂದಿರ Osmania 1935 Internet archive logo
ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡಂ ಟಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಮಡ್ರಾಸ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ Osmania 1952 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಪರ್ವ ದೈವಶಿಖಾಮಣಿ ಆಳಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಪೋ Osmania 1934 Internet archive logo