ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಸವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊಂಡಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ವಿ. ಎಲ್. ಡಿಸೋಜ ಮತ್ತು ಬಿ. ಆರ್. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ Osmania 1954 Internet archive logo
ಶ್ರೀಸ್ಕಾಂದಮಹಾಪುರಾಣಂ ೫ - ಆವಂತ್ಯಖಂಡ ೨ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೋಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ Osmania 1949 Internet archive logo
ಕಾಂಗ್ರೇಸಿನ ಕಥೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕರಮರಕರ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕರಮರಕರ್ Osmania 1935 Internet archive logo
ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತೀ ಭಾಷ್ಯಂ ಪಾಟಣಕರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1945 Internet archive logo
ದಿವ್ಯಪ್ರೇಮ ಎಚ್. ಗಂಗಾಧರಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಚ್. ಗಂಗಾಧರಶಾಸ್ತ್ರಿ Osmania 1947 Internet archive logo
ಚತುರ್ಥಾಂಶಂ ಎಂ.ಎ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ ಎಂ.ಎ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್ Osmania 1911 Internet archive logo
ಶ್ರೀ ಮತ್ಸ್ಯ ಮಹಾಪುರಾಣ - ಭಾಗ ೩ ದ್ವೈಪಾಯನ ಮುನಿ (ಅನುವಾದ ವಾಜಪೇಯಂ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ) ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ Osmania 1947 Internet archive logo
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಭಾರತ ಸಂಪುಟ ೬ ಉದ್ಯೋಗಪರ್ವ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ Osmania 1955 Internet archive logo